logotyp
Login
stranka-aktualne-245

č.2

Zakázka 2/2013 Nákup kuchyňského robotu

Zakázka č.:                                 2/2013

Termín oznámení dne:                13. 3. 2013

Platnost oznámení do:                 18. 3. 2013do 15.30 hod.

Předmět zakázky:                       Kuchyňský  stolní robot s těmito funkcemi a příslušenstvími:

- hnětení, krájení, krouhání, mixér, sekání, strouhání, šlehání. Rychlé a stejnoměrné zpracování surovin. Ovládání mechanické-knoflíkové s pulzním spínačem.  Stabilní celokovová konstrukce, pohyb metel po dvou osách od středu až po okraj mísy. Objem nerez nádoby 5 – 7 l. Nejméně 4 rychlosti. Výkon 300 – 500 W. Možnost přikoupení náhradních dílů.

Žádáme obrázek robotu.  

Zakázka bude zahájena  2. 4.  2013 a ukončena 5. 4.  2013 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu  realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.                                               

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 10 %, dodání v termínu 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby 

Zadavatel:              Základní škola Petřiny-sever,

                               Na Okraji 43, Praha 6

                               IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:    ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:   +420 235090730 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy