logotyp
Login
stranka-aktualne-245

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Na okraji

SRPŠ je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Petřiny - sever. Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a dále podle potřeby - obvykle dvakrát ročně. Můžete si přečíst zápisy z členských schůzí.

Jak je SRPŠ organizováno? Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce. Tito zástupci tvoří dohromady Radu třídních zástupců. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, výborem SRPŠ a příp. vedením školy. Na členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo nehledě na členství v Radě třídních zástupců. Zástupci mají však některé zvláštní pravomoci vyplývající ze stanov.

Výkonným orgánem je výbor SRPŠ. Máte-li dotazy či připomínky, kontaktujte nás:

Fakturační údaje: Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, Na okraji 305/43, Veleslavín, 162 00 Praha, IČ 47610697 (není plátcem DPH)

Členský příspěvek

Členský roční příspěvek je stanoven nově od školníjho roku 2023/2024  500 Kč na žáka. O nakládání s penězi spolku rozhoduje členská schůze.

Co se hradí z prostředků SRPŠ? Především jsou hrazeny některé školní pomůcky a další nadstandardní vybavení pro žáky. Výtvarné třídy získávají materiál pro výtvarné aktivity. Další informace získáte ze zápisů z jednání (viz odkaz nahoře).

Číslo našeho účtu je 2100897416/2010. Pokud na něj posíláte příspěvky, věnujte prosím pozornost správnému variabilním symbolu a do poznámky vždy uvádějte jméno a třídu dítěte.

Z prostředků SRPŠ se také spolufinancuje přeměna školní zahrady - Krok ze školy do přírody. Zde se skládají peníze SRPŠ, školy a získaných grantů a dotací.

Jak se stát členem SRPŠ

SRPŠ je spolek všech rodičů a zákonných zástupců žáků ZŠ Petřiny Sever. Ze zákona však nelze nikoho ke členství do spolku nutit, je tedy vyžadován výslovný souhlas. V praxi by to znamenalo obrovskou agendu, proto postupujeme zjednodušeně tak, aby to bylo v souladu se zákonem. Členové spolku uplatňují svá práva pouze na členské schůzi. To vyplývá ze zákona i ze stanov. Proto stačí, pokud se rodič či zákonný zástupce přihlásí k členství v SRPŠ v okamžiku účasti na valné hromadě. - Tolik tedy podle zákona. Neformálně je nám ovšem partnerem každý rodič, žák či pedagog.

Zpravodaj SRPŠ

O dění v SRPŠ informujeme občasným e-meilovým zpravodajem. Pokud chcete také dostávat Zpravodaj a další informace e-mailem, registrujte se. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zde je archiv rozeslaných zpravodajů:


Členské schůze, pozvánky a zápisy

Pozvánky na členské schůze spolku a zápisy z jejich průběhu najdete na samostatné stránce.
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy