logotyp
Login
stranka-aktualne-245

č.1

Zakázka 1/2014 Výběr dodavatele materiálního a softwarového vybavení a souvisejícího příslušenství včetně základní uživatelské podpory
 
Zakázka č.:                                 1/2014
 
Termín oznámení dne:                24. 1. 2014
 
Platnost oznámení do:                 7.2. 2014 do 15.00 hod.
 
Předmět zakázky:                       Výběr dodavatele materiálního a softwarového vybavení a souvisejícího příslušenství včetně základní uživatelské podpory dle parametrů v tabulce, která je součástí přílohy této výzvy.
 
Zakázka bude zahájena  10. 2.  2014, během února 2014 uzavření smlouvy a do konce března 2014 realizace zakázky v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu  realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
  
Kritérium pro hodnocení nabídky
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, technické možnosti 20 %, záruční doba a pozáruční servis 15 %.
 
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby
  
Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
                                                   IČ 48133795                       
 
Kontaktní osoba:                         Mgr. Jana Kindlová  skola@zspetriny.cz
 
Informace na tel.:                       235090730
  
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 
Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.
  
 Mgr Jana Kindlová ředitelka školy
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy