logotyp

Partnerství - spolupráce

RODIČE
Nejdůležitějším partnerem školy jsou rodiče. Spojení mezi školou a rodiči je založeno na důvěře a otevřené komunikaci. Fungujícími články a oporou jsou pro školu SRPŠ a Rada školy. Partnerská spolupráce mezi školou, rodiči a zástupci obce je na velmi dobré úrovni.

SRPŠ

Od roku 1991 je partnerem školy Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole , které se dle změn v legislativě proměnilo v roce 2014 na Spolek rodičů a přátel školy Petřiny – sever.

Členské příspěvky jsou určeny na materiální a finanční pomoc  škole.
O rozpočtu SRPŠ  a  hospodaření  s příspěvky rozhodují rodiče. Výrazně  se tak  právě rodiče spolupodílí na realizaci celoškolních akcí, přispívají na materiální vybavení školy, nadstandardní pomůcky, výjezdy na Švp , podporu programu ZaS aj.
Zápisy z jednání výboru SRPŠ jsou zveřejněny na stránkách školy v položce PRO RODIČE.

RADA ŠKOLY

Důležitým partnerem, který má vliv na činnost školy, je Rada školy. Ta je poradním orgánem,  zasahujícím do činnosti školy v oblastech, které jí vymezuje legislativa. Její složení ze zástupců města, rodičů a pedagogů umožňuje posuzovat činnost školy z různých úhlů pohledu a může tak škole pomoci při zefektivnění práce.

Volební období 2017 - 2019

MČ PRAHA6
Mgr. Jakub Stárek jstarek@praha6.cz
Silvie Malíková Malikova.S@seznam.cz

RODIČE ŽÁKŮ ZŠ PETŘINY- SEVER
Markéta Štindlová marketa.holous@centrum.cz
Sylvie Boumová Sylvie.Boumova@seznam.cz

UČITELÉ ZŠ PETŘINY-SEVER
Mgr. Jiřina Bencová j.bencova@zspetriny.cz
RNDr. Petr Blažka p.blazka@zspetriny.cz


SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY KARLOVY


Na základě dlouholeté spolupráce s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze byl naší škole přiznán statut Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické  fakulty.
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Praze pomáhá škola při přípravě budoucích učitelů v organizování pedagogické praxe. V loňském roce proběhla na podzim opětovně praxe studentek primární pedagogiky na 1. stupni a v jarních měsících jsme umožnili oborové  praxe studentům ve třídách na 2. stupně.
 
DOMOV SVATÉ RODINY

Každoročně žáci pomáhají  klientům  Domova sv. Rodiny při prodeji jejich výrobků. 
Domov svaté Rodiny je nestátní nezisková organizace se sídlem na Praze 6. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.
 
ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ  CHEMIE   http://www.imc.cas.cz/cz/umch/vystava

Škola udržuje partnerské vztahy s vedením galerie Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Galerie již přes jednu desítku let poskytuje prostory a umožňuje žákům vystavovat a ukazovat, co škola umí a čím žije. Pro školu s výtvarným zaměřením a výukou uměleckých řemesel má možnost prezentace žákovských prací ve výstavních prostorách ÚMCH, které jsou svou tradicí zařazeny mezi významné pražské galerie, důležitý význam. Prezentace výtvarných děl pomáhá dětem udělat jejich první odvážné kroky do světa umění.
 
ZŘIZOVATEL – MČ PRAHA 6  http://www.praha6.cz/  http://www.jakdoskoly.cz/

Činnost školy významně ovlivňuje zřizovatel – MČ Praha 6.  Spolupráce s vedením OŠ je na dobré úrovni. MČ Ph6 vytváří škole  dobré podmínky, které jí pomáhají  zajišťovat bezproblémový provoz.

 • Pravidelné porady ředitelů a ekonomů škol MČ
 • Partnerské vztahy
 • Grantová podpora – Otevřený svět, Zdravá šestka,…
 • Akce pro žáky – podpora jazyků  ( výjezdy žáků do zahraničí, jazyková výuka, soutěž pro žáky 9. ročníků,… )
 • Projekty DĚTI POJĎTE VEN, ŠKOLA NA DOTEK, JAZYKOVÁ ŠESTKA
 • Sledování rozvoje škol
 • Ocenění pedagogických dovedností – vynikající učitel
 • Ocenění žáků za mimořádné výkony
 • Ocenění škol s jazykovou výukou
 • Nabídka aktivit pro žáky škol v rámci prevence (  dny záchranného integrovaného systému, výuka na dopravním hřišti, přednášky a semináře … )
 • Další vzdělávání učitelů a ředitelů – semináře, přednášky,....
 • Finanční podpora při rekonstrukci objektů a vybavování škol
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOLEČNÝ DEN   http://www.spolecnyden.cz/

Již v minulých letech se naše škola profilovala jako instituce otevřená všem věkovým skupinám. Většina školních akcí byla určena nejen dětem, ale také jejich sourozencům a rodičům. Proto jsme považovali za nezbytné zaměřit se na stírání nedorozumění mezi generacemi, a to především mezi generací seniorů a teenagerů. V minulých letech se nám podařilo získat podporu MČ Praha 6 při realizaci projektu Tvořivá setkání generací. Na připravené dílny pravidelně docházeli senioři a s chutí se zapojovali do připravených tvořivých aktivit – drátování, tvorby ručního papíru, výroby dekorací ze suchých květin, malby na hedvábí a výroby grafických tisků. Dílnami je doprovázeli výtvarníci z řad našeho pedagogického sboru i žáci naší školy. Chtěli bychom na tyto dobré zkušenosti navázat a v nabídce zajímavých aktivit pokračovat.
Ve školním roce 2012/2013 zahájilo oficiálně občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN a ZŠ Petřiny - sever spolupráci za účelem vytvoření KOMUNITNÍHO CENTRA na Petřinách pro všechny občany z Petřin a okolí.
První společná akce proběhla 27. listopadu 2012 a byla určena našim nejstarším spoluobčanům. V Základní škole Petřiny-sever byl připraven program, kterým jsme přivítali adventní čas. Zazněly koledy v podání dětského sboru Polárka ze ZŠ Petřiny-sever. Zkušení lektoři RC Společný den seniorům naplnili odpolední čas čtením k adventnímu zamyšlení, každý si mohl vytvořit vánoční výrobek a závěr setkání rozezněly koledy a společný zpěv.
Od ledna 2013 probíhají pravidelná setkávání pro seniory dvakrát do měsíce. Náplní těchto setkávání jsou výtvarné díly, promítání dokumentů s účastí autorů, zajímavé besedy, procházky s výkladem a jiné vzdělávací akce.

Občanské sdružení nabízí ve spolupráci se školou širokou škálu aktivit pro děti i rodiče - kroužky, sportovní aktivity, setkávání generací, přírodovědné vycházky s průvodcem,... Velmi podstatně přispělo sdružení v propagaci aktivit v podzimním čase roku 2013 s charitativním účelem - Panenky pro Berkat.
 Nabídku aktivit našeho partnera najdete v záložce SPOLEČNÝ DEN

STEP BY STEP

Dloholetým partnerem, průvodcem a metodickým zázemím je pro nás společnost Step by Step  http://sbscr.cz
Škola patří od roku 1999 mezi školy realizující program Začít spolu. Naši učitelé se pravidelně účastní vzdělávacích akcí Step by Step, včetně letních škol ZaS, navštěvují školy s programem ZaS, někteří  prošli vzdělávání v mentoringu, v rámci vzdělávacích akcí prezentují svým kolegům výuku a organizaci dne v ZaS.
NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Základní škola Petřiny-sever hledá spolehlivou paní účetní a ekonoma školy. Nástup od 1.7. 2021. Znalost účetnictví škol - příspěvkových organizací je vítáno.
Nabízíme příjemné přátelské zázemí a pomoc v začátcích.
Kontakt: j.kindlova@zspetriny.cz, 728819174
Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy