logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 9. – 13.3. 2020

zápis z hodin literatury

Zápis z hodin literatury 2

PŘEDMĚT

ZADÁNÍ

ČJ

  9. B – instrukce rozeslány rodičům mailem 

MA

 Téma:

Početní úkony s lomenými výrazy

1) Opakování – podmínky řešitelnosti (existence) lomených výrazů (na začátku příštího týdne bude test)

2) Sčítání a odčítání lomených výrazů

3) Násobení a dělení lomených výrazů

Učebnice: Algebra str. 101 – 110 příklady i cvičení si vypracovat písemně do sešitu

Pracovní sešit: Algebra str. 39, str. 42 - 47

AJ

(Mgr. Hedvika Píclová): Opakování minulých tvarů nepravidelných sloves.Pracovní sešit str.68 a 69, 31-33. 

a) přečíst texty na stranách 39, 40, 41 a vypracovat písemně úkoly k daným textům

poslech lze nalézt na následujícím odkazu:

elt.oup.com/student/project/level5/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 

b) naučit se slovíčka z pracovního sešitu na stranách 82 unit 3/B A dangerous world, Verbs and nouns a 83 Nouns and adjectives, D The skydiver

Eva Pilařová

pracovní sešit str. 35 / cv 6, str. 36/ cv. 4, str. 37/ cv. 5,6

 

písemně do škol. sešitu překlad všech inzerátů/ A-F/  do čj  - uč. str. 46-47 


CIZÍ JAZYKF -Slovní zásoba lekce 3 + gramatika dělivý člen str.24. Příprava na test Passé composé.
N -Projekt Der Mensch Na samostatní papír A4 nakreslit člověka nebo vytisknout obrázek člověka. Přiřadit názvy jednotlivých částí těla k obrázku. Projekt bude obsahovat minimálně 20 částí těla. Hodnotím obsah, gramatiku, formu.

RJ    UČ   str. 101/3.3

D

 učivo vloženo na classroom  - nemáte-li heslo, kontaktujte d.kavkova@zspetriny.cz

 přečíst učebnici str. 60-67- MAGMA a SOPKY + udělat do sešitu výpisky,                               odpovědět na otázky( do sešitu) str.62/1,2) str.65/2,3) str.67/2)

Z

 Prostudujte si výběr z projektu Českého rozhlasu „rozděleni svobodou“ – soubor Zem 9 Rozděleni svobodou

Vymyslete si rodinu z každé třídy a zkuste popsat jejich osudy.

Najděte rozdíly mezi  „zajištěnou střední třídou“ a „nastupující kosmopolitní třídou“

Najděte rozdíly mezi „třídou místních vazeb“ a „ohroženou třídou“

FY

 Prostudovat kapitolu 4. Vedení el. proudu v polovodičích

OV

 příprava na zkoušky Ma/Čj -  doporučení TU

CH

 -  přečíst v (zelené) učebnici str.12-13- VÝROBA ŽELEZA A OCELI  
str. 18- KOROZE( bez pokusu vznik galvanických článků)
- udělat výpisky

INF

 

ZEMĚPIS ZADÁNÍ

ROZDĚLENÍ SVOBODOUROZDĚLENÍ SVOBODOU

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy