logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 9. – 13.3. 2020


PŘEDMĚT

ZADÁNÍ

ČJ

 UČIVO VLOŽENO NA CLASSROOM

MA

 Téma:

Opakování ke čtvrtletní písemné práci

1) Středová souměrnost – základní konstrukční úlohy (správný popis vzoru a obrazu, zápis středové souměrnosti, druhy čar); Středově souměrné útvary (vyhledat střed souměrnosti středově souměrného útvaru, vyhledat střed souměrnosti dvou útvarů, o kterých víme, že jsou středově souměrné); Středová souměrnost ve čtvercové síti

2) Základní početní operace s racionálními čísly

Učebnice: str. 71 – 84

Pozn. Dobrovolné Dú se budou odevzdávat v pondělí 16. 3.

AJ

 Eva Pilařová- pracovní sešit str.. 34/ cv.1,3,  str. 35/ cv. 5,6,písemně překlad do školního sešitu - učebnice str.48 - The Tailor of Swaffham

B.BATTSEREN
Opakování: Definite and indefinite articles the/a/an + zjistit výjimky v použití
- Naučit se rozeznávat everybody, anybody, somebody, nobody, something, nothing, something, anything.
- Připravit se na test z celé 4 lekce!

Gayane Šaginjanová
AJ    PŠ     str. 66-68

CIZÍ JAZYKF - Opakování lekce1-3 + slovní zásoba
N -Připravit projekt Meine Familie (o svojí rodině) na samostatní papír A4.Úkol 1 : načrtnout/ namalovat rodokmen (starý rodiče, rodiče, tety, strejdové, bratranci, sestřenice, sourozenci) a napsat jména, případně nalepit fotkyÚkol 2: popsat jednotlivé členy rodiny (jméno, kde bydlí, stručná charakteristika, co mají rádi/ hobby)Hodnotím obsah, gramatiku, formu.

N- Adam Kejhar
Vypracovat v pracovním sešitě 27/5,6 - (za použití slovníku - např. wiktionary)Cvičení 28/10
Projít slovíčka L3 - str. 33

D

 Děti si v učebnici přečtou kapitolu poslední Přemyslovci. Vypracují písemně odpovědi na otázky v textu.Děti, které mají učebnici ve škole, si stejnou kapitolu přečtou na Googlu-ppt Posledni Přemyslovci a opišou ji.Všichni napíšou do sešitu stručný  životopis Záviše z Falkenštejna.Naleznou na Googlu.

  naučit se POZNÁVAČKU ptáků -nejlépe z prezentace Poznávačka-  příprava- ptáci7.t.  ,                                  - viz . příloha pod tabulkou (  pokud by příloha nešla otevřít,                                  naučte se poznávat ptáky uvedené v učebnici str.34-57)

 

Z

 Přečtěte si v učebnici kapitoly Středoamerické regiony na stránkách 62 až 64. Vypracujte do sešitu otázky na straně 64. 

FY

 Vypracovat do sešitu úkoly z učebnice str 85/ U 2,3,4
Přečíst str. 86-88 - udělat stručné výpisky k výpočtu tlaku.

OV

 listina základních práv a svobod (vznik, obsah)

TVvyzkoušet cviky z následujícího video: https://www.youtube.com/watch?v=bxwSMbIgiKc
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy