logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 8. - 12.6. 2020


předmět

učivo

Čj

 • neznělé souhlásky (na konci a uprostřed slov)

 • slovní druhy: vyznačování podstatných jmen a sloves v textu

 • předložky

 • diktát ( dě, tě, ně, pě, … )

M

 • sčítání a odčítání do sta ( s přechodem přes desítku )

 • slovní úlohy ( řešení se závorkou )

 • geometrie - opakování ( úsečka )

 • poznávání geom. těles

Prv

 • měsíce, rok, roční období

 • u vody, v lese, na zahradě

 • ptáci, ryby, savci 

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy