logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 4. - 7.5. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

PŘÍRODOPIS 1PŘÍRODOPIS 1

PŘÍRODOPIS 2PŘÍRODOPIS 2


předmět

učivo

Čj

Práce zadávána průběžně v Google Classroom. Pro informace a přístup kontaktujte h.sukova@zspetriny.cz.

M

Téma: Procenta

  • Procenta - jednoduché úrokování

  • Procenta - promile


Dobrovolné Dú:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 7 DDú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání DDú. Téma DDú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Nahrávání hodin pokračuje na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JlkAgROTtEgtL-PTE-qbIbTWKT2HzBNk

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Pilařová - práce zadávána průběžně  na google classroom , pro heslo a informace kontaktujte e.pilarova@zspetriny.cz


 G.Šaginjanová

práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: g.saginjanova@zspetriny.cz

Cj

Kejhar Nj - Google Classroom: 62ybhw6


Pilařová RJ  - práce zadávána průběžně  na google classroom , pro heslo a informace kontaktujte e.pilarova@zspetriny.cz


Píclová FJ- práce průběžně zadávána na google classroom. Kontakt:h.hinterholzinger@zspetriny.cz

D

Téma: husitské války, učebnice s. 104-108. Otázky zadané na Google Classroom: hvt2ewa

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Listnaté stromy a keře, krytosemenné rostliny- přečtěte si učebnici str.85-87 a  2 prezentace(viz příloha) a učte se je poznávat( opět nejlépe i venku). Pokud narazíte na nějaký pojem, kterému nerozumíte, dejte vědět.

Z

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

Google Classroom: 6hleuxn

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy