logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 25. - 29.5. 2020


předmět

učivo

Čj

Práce zadávána průběžně v Classroom. Pro informace a přístup kontaktujte h.sukova@zspetriny.cz .

M

Téma: Lineární funkce

  • Rovnice lin. funkce odvozená z bodů, kterými prochází graf funkce

  • Rovnice lin. funkce odvozená ze zadaných vlastností

         

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí nebo v úterý ve složce 9 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

E. Pilařová  - práce zadávána průběžně na Google Classroom. Informace , dotazy kontaktujte  e.pilarova@zspetriny.cz 

Cj

Nj - Richter 

Na disku máte připravený pracovní list k préteritu a dvě nahrávky. Ke cvičení z učebnice 61/3 je nahrávka s označením “ Učebnice43”. Odpovědi ve formě celé věty mi pošlete a v PS cvičení 63/2, poslech s označením PS39-42. Obě cvičení a pracovní list pošlete na j.richter@zspetriny.cz 

Adresa disku :

https://drive.google.com/drive/folders/1Iyoal5eR6ToOFBs0qgAv3nQNEkWMAKmj 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

h.hinterholzinger@zspetriny.cz

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz 

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

V tomto týdnu si prostudujte kapitolu 5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními a na závěr vypracujte otázky 84/2,6 a 85/1. Vše zašlete na adresu j.richter@zspetriny.cz  nejpozději do 29.5. do 10 hodin.

Ch

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty- prostudujte učebnici str.45-47,

podívejte se na videa  https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg

https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc

a odpovězte na otázky z pracovního listu Deriváty uhlovodíků

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

CHEMIE- DERIVÁTY UHLOVODÍKŮCHEMIE- DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy