logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 23. - 27.3. 2020

ČJ

Procvičování vzorů podstatných jmen- doplňování i/y v koncovkách podstatných jmen

učebnice str. 68/11- doplňuj do učebnice

Slovesa - co u nich umíme určit: osoba, číslo, čas

              - tvary sloves: tvar určitý, neurčitý=infinitiv

             učebnice 70/1,  70/2

MA

Dokončení úkolů z minulého týdne:

- pracovní sešit strana 38

- Načrtni vlastní trojúhelník, pojmenuj vrcholy a strany. Změř délky stran a zapiš dvěma způsoby

 

- rýsování trojúhelníků

- učebnice stana 96 (popis konstrukce) a strana 97 cvičení 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, rýsuj na papír nebo do nelinkovaného sešitu

- pracovní sešit strana 39 celá

ANGLIČTINA

Šaginjanová G.

 

Kejhar A. - G-Classroom: 62coocq

 

Dita Dorčáková

VLASTIVĚDA

Pročti si učebnici na str. 15 a 16.

Čti tak, abys dokázal/a odpovědět na tyto otázky: Kdo byl praotec Čech? Co se odehrálo na hoře Říp? Kdo podle pověsti vybudoval Vyšehrad a jaké tři dcery měl? Jaké schopnosti měla Libuše? Kdo byl Libušin manžel? Jak byl podle pověsti založen rod Přemyslovců? Jak říkáme knize, která nám přináší informace o historii? Kdo tyto knihy psal?

Pro větší zájem je možné si přečíst Staré pověsti české od Aloise Jiráska nebo jejich přepracování od Aleny Ježkové nebo Jany Eislerové. Případně pohádková videa pověstí naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr

PŘÍRODOVĚDA

Pokračuj v úkolu z minulého týdne.

Kdo by chtěl víc studovat ptactvo, může kouknout na stránky ptacihodinka.birdlife.cz Pod názvem “určování ptáků” je video “Kdo nám lítá na krmítko” 

POZNÁMKY

Výuka probíhá stejně jako v předešlém týdnu. Rozpis skupin je v mailu.

Pro děti, které potřebují nebo si chtějí ještě procvičovat učivo, jsou listy v Dropboxu, v mailu. 

Děti si procvičují též online: Včelka, Školákov, Fraus,Umíme to…..

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy