logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 20. - 24. 4. 2020


Čj

Tento týden budeme procvičovat pravopis. Jedná se o shodu přísudku s podmětem a o shodu přísudku s několikanásobným podmětem. Učivo jste již probírali v 5.ročníku a v 6.ročníku jsme opakovali. Kdo si potřebuje učivo zopakovat, posílám odkaz, kde je shoda přísudku s podmětem vysvětlená.

V učebnici ČJ je učivo na str.115-116. 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem je na str.117 a 118. v pracovním sešitě str.37cv.8.

Prosím tento týden mi doplněná cvičení neposílejte a procvičujte individuálně.

Podrobnosti v mailu.

https://edu.ceskatelevize.cz/shoda-prisudku-s-podmetem-5e442279e173fa6cb524ac41

M

Téma: Trojúhelníky

  • definice, popis, značení

  • vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku, opakování - druhy úhlů podle velikosti

  • druhy trojúhelníků (podle velikosti vnitřních úhlů, podle délky stran)

  • trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný

  • opakování - geometrický jazyk (připrava na konstrukční úlohy)

Pokračuji v natáčení hodin:

https://drive.google.com/drive/folders/1AnNI4_ZS7Et2j3VFcaUDonh9Pww9RwmM

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA


Kdo si chce zopakovat osovou souměrnost, může se podívat na hodiny 4 až 10 ve třídě 6B


Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz 

Aj

Skupina Batty:

  • Pondělní videokonference v 10 hod.

  • pravidelná aktualizace v učebně google classroom.


Gayane Šaginjanová

Práce je průběžně zadávána na classroom.google.com .Pokud nemáte heslo, kontaktujte g.saginjanova@zspetriny.cz.

Eva Pilařová

Práce je průběžně zadávána na  classroom.google.com . Heslo a informace e.pilarova@zspetriny.cz 

D

Prosím ty, kteří mně neposlali projekt z řecké kultury, sportu nebo stavitelství, aby tak co nejrychleji udělali na j.bencova@zspetriny.cz 

Téma: Řím- přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod přečíst na s. 100 a písemně odpovědět do sešitu na 4 otázky pod textem.

Učebnice str. 80-82 - prostudovat

str. 81 vypracovat do sešitu "Otázky a úkoly"

str. 82 vypracovat zajímavost - "Vysvětlete, proč se vyskytují pohromadě: mšice, mravenci a slunéčka?".

V classroomu bude zveřejněno video, které se bude týkat navazující látky - proměna dokonalá a proměna nedokonalá. 

Z

1) Přečíst kapitolu „Vlhký zelený ráj“ – učebnice str. 64-65

2) Odpovědět na následující otázky do sešitu:

a) Kolem které rovnoběžky se rozléhají deštné pralesy?

b) Kterými světadíly a státy tato rovnoběžka prochází? (použij atlas či internet)

c) Popiš průběh teplot a srážek během roku (viz klimadiagram).

d) Kolik je v deštném tropickém lese ročních období a proč?

e) Co jsou to stromová patra? Překresli a popiš obrázek na str. 64 do sešitu.

f) Jak jsou opice přizpůsobeny životu v tropickém deštném lese? Jaká další zvířata tam žijí?

g) Je půda v tropickém deštné lese hodně úrodná? A proč?

h) Tropický deštný les má obrovskou biodiverzitu. Co toto slovo znamená? (použij internet)

3) Prostudujte si stránku http://www.enviweb.cz/58209 a na jejím základě napište a) příčiny a b) důsledky kácení tropických deštných lesů. (pošlete mailem)

Můžeme něco udělat my pro záchranu tropického deštného pralesa?

F

 
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy