logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 18. - 22.5. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

CHEMIE - VÝZNAMNÉ UHLOVODÍKYCHEMIE - VÝZNAMNÉ UHLOVODÍKY


Čj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz 

M

Téma: Lineární funkce

  • Definice, druhy, zápis

  • Graf - lineární funkce, průběh grafu, odvození rovnice lineární funkce,

         průsečíky grafu funkce s osami souřadnic, 

  • Rovnice lin. funkce odvozená z bodů, kterými prochází graf funkce

         

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 9 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom.  m.krivackova@zspetriny.cz 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

h.hinterholzinger@zspetriny.cz

Cj

G.Šaginjanová

práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: g.saginjanova@zspetriny.cz 

Nj- Richter 

Na disku máte připraveny poslechy k PS 59/15 a k opakovacímu testu za 6. lekci. Vypracované texty mi pošlete na adresu j.richter@zspetriny.cz 

Disk :

https://drive.google.com/drive/folders/1Iyoal5eR6ToOFBs0qgAv3nQNEkWMAKmj 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

h.hinterholzinger@zspetriny.cz

D

Práce je průběžně zadávána na Google classroom d.kavkova@zspetriny.cz

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Paleontologie a čas v geologii- celé zadání je na  Google classroom ,

pokud někdo nejste na classroom , napište mi , prosím na e-mail h.dobrodinska@zspetriny.cz  

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

V tomto týdnu si prostudujte kapitolu 5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními a na závěr vypracujte otázky 84/2,6 a 85/1. Vše zašlete na adresu j.richter@zspetriny.cz  nejpozději do 22.5. do 10 hodin.

Ch

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Významné uhlovodíky( pracovní list- viz příloha)Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy