logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 16. – 20.3. 2020

4.C

ČJ

Lentilka-str.63/3,4- doplňte obě cvičení, každé slovo si pečlivě zdůvodněte.

(ta želva bez želvy jako žena bez ženy, viděl stoleté ženy, viděl stoleté želvy)

-str.64/cv.1

Vyjmenovaná slova-3.díl- str.20,21,22/celá

ČJ-tvůrčí pracovní listy

-str. 33,34- křížovka na každý den

-zahrajte si každý den domino ze str. 45

Čítanka

- str. 107/celá

-str.108/ celá Pokud budete mít čas a chuť, pusťte si krátké video o jednom fazolovém semínku. Můžete si doma také jedno semínko zasadit a pozorovat (nejlépe do průhledného kelímku a semínko zasadit hodně ke kraji). https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&list=TLPQMTQwMzIwMjDm2HcaYZE74A&index=2

-čtěte si ve vlastní knize

MA

učebnice 

-str. 45/celá, cv.5 řešte do žlutého sešitu, cv.6 přepište pomocí čísel, ale řešte za pomoci zvířátek (nezapomeňte,že růžová maska=x, zelená maska=y)

-str. 46/celá, cv. 11, 12 a 15 řešte a rýsujte také do žlutého sešitu,  přepište pomocí čísel, ale řešte opět pouze za pomoci zvířátek 

pracovní sešit

-str.31, 32/celá

1. V učebnici si přečtěte text na str.40,41 a vypracujte úkoly 1-5(odpovědi na úkoly si zapište do pracovního listu Příroda živá a neživá)

2. Přečtěte si zadání pokusu v modrém rámečku na str.41. Do Karty pokusu doplňte název,svojí  hypotézu a postup. Průběžně doplňujte svá pozorování a zhruba za dva týdny zapište závěr.

3. V pracovním sešitě si doplňte cvičení na str.27.

4. Pusťte si krátké video o přírodě v ČR  https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA

5. Otestujte sami sebe- zakroužkujte správné odpovědi na obou stranách listu. Pokud si s některou odpovědí nejste úplně  jistí, vyhledejte si ji. Příští týden pošlu správná řešení.

VL

1.Pracovní list

  • Města a jejich funkce-prohlédněte si pečlivě mapu a podle názvu trhů vypište, kde se prodával jaký druh zboží (Trh uhelný…). Podle zadání pak vypracujte další úkoly.

  •  Řemesla ve městech- na druhé straně pracovního listu vybarvěte stejnou barvou název řemesla a jeho popis. Pak vyřešte druhý úkol.

2. Přečtěte si v  učebnici text na str.34 a 35 a vypracujte si úkoly 1-5. 

3. V pracovním sešitě si doplňte cvičení na str. 19 a 20 (kromě cv.4)

4. Pusťte si krátké video https://www.youtube.com/watch?v=LC9MnKZs258

5. V učebnici si přečtěte text na str.36 a 37 a vypracujte úkoly 1-5(odpovědi na úkoly si zapište do pracovního listu Doprava).

6. V pracovním sešitě si doplňte cvičení na str.21,22.

7. Pracovní list-Představte si, že chcete odjet do Londýna. Vyberte si dopravní prostředek, zjistěte si potřebné informace a zapište je. Mohli byste vyrazit i jiným dopravním prostředkem? Porovnejte je  a doplňte do tabulky. Pod ní připište svá zdůvodnění.

AJ

Skupina Hedviky Píclové 

1. Do školního sešitu nalepte Vámi vybraný obrázek (můžete i namalovat) a popište. There is/ there are, There aren´t any.. jako vzor použijte cvičebnici str.40, 10 vět.

2. Do 22.3. pošlete na mail (h.hinterholzinger@zspetriny.cz) Popis vysněného města. Jako vzor použijte cvičebnici str.46.

 skupina paní uč. Pilařové 
A/ pracovní sešit str.46 /1,2 - vazby  there is a/ there isn't any
                                                          there are /there aren/t
B/ učebnice str. 33 - napsat 12 vět o obrázku
                 úvodní fráze  there is a / 3 věty
                                       there are / 3 věty
                                        there isn't any /  2 věty
                                        there aren't / 2 věty
                                        I can buy / 1 věta
                                        I can play / 1 věta
text pošli na e.pilarova@zspetriny.cz do 20.3. 20020
C/ doplnit do slovníčku slovíčka Unit 5 / prac. sešit str.96
naučit se a procvičovat novou slovní zásobu
Good luck ! 

POZNÁMKY

Dobrovolné úkoly

PČ- vyrobte si “vlasaté skořápky” podle čítanky str.107

VV- podle videa si můžete vyrobit květinový obrázek https://www.youtube.com/watch?v=JAe2N12-NI4&list=PLS2GdwHtn4OHW78E4RmcWxSkIUrKAtCYQ

HV-poslechněte si různé hudební nástroje a zkuste je poznat

https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4

-můžete si poslechnout moji oblíbenou skladbu od W.A. Mozarta

https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk&t=27s


  
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy