logotyp
Login
stranka-aktualne-245

Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ (dále jen RVP).

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

http://sbscr.cz
 
Principy kurikula programu:

Individuální přístup k dítěti
Integrované učení hrou a činnostmi
Plánované pozorování
Centra aktivit ve třídě
Spolupráce rodiny a školy
Spolupráce s komunitou v místě školy
Profesní a osobnostní růst pedagogů
Pomocnou rukou učitele je v programu asistent, který pomáhá s přípravou a realizací, činností v centrech. Asistentem může být rodič, který se aktivně zapojí po dohodě s pedagogem do dění ve třídě.

Dobré zkušenosti máme se studenty pedagogické fakulty. Pravidelnou péči asistenta při dění ve třídě zajišťuje škola za finanční podpory rodičů v hodnotě 3500,- Kč na školní rok a žáka. Finanční obnos rodiče poukazují v jedné nebo dvou pololetních splátkách na fond SRPŠ.

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy