Výchovný poradce

Informace pro rodiče žáků, kteří se budou hlásit na střední školy a víceletá gymnázia

1. V prvním kole přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky. Ve druhém kole je počet přihlášek neomezený.

2. Přihlášky vám vytiskne základní škola, resp. výchovný poradce. K tomu jsou potřeba následující informace (jméno žáka; jméno zákonného zástupce, který bude přihlášku podepisovat; adresa trvalého bydliště, event. adresa přechodného bydliště; název a adresa střední školy; název a číslo vzdělávacího oboru). Výše uvedené informace prosím zašlete na m.krivackova@zspetriny.cz.

3. Přihlášku na střední školy odesílá (resp. dodává) zákonný zástupce (nikoliv základní škola).

4. Termín odevzdání přihlášek

a) 30. 11. 2016 na školy s talentovými zkouškami

b) 1. 3. 2017 na školy bez talentové zkoušky

5. Zápisový lístek, který vydává základní škola (výchovný poradce) pouze zákonným zástupcům, je potřeba k potvrzení zájmu o studium na střední škole, kde uchazeč vykonal úspěšně přijímací řízení. Lístek musí být na střední školu dodán do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku obdrží zápisové lístky v lednu 2017 (resp. listopadu 2016). Zákonní zástupci žáků 5. (resp. 7.)  ročníku dostanou zápisové lístky po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte a pište na mailovou adresu m.krivackova@zspetriny.cz  nebo volejte na číslo 731057760. S pozdravem

Michaela Křiváčková (výchovný poradce)

NÁSTĚNKA

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

PROPOJENÍ ŠKOLY, DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

OD 20.3. 2017 OPĚT STAVÍME. MČ ve spolupráci se školou realizuje dlouho očekávané propojení školy a školní jídelny. Stavební práce zasáhnou do školního roku 2016/2017.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

VÝSKYT VŠÍ

Škola apeluje na důslednost rodičů při kontrole výskytu vši dětské u svých dětí, opatřeních při zjištění výskytu a neprodlené informovanosti školy. Děkujeme za spolupráci.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy