logotyp

VÝTVARNÉ ZAMĚŘENÍ

Vážení rodiče a zájemci o výtvarné zaměření naší školy. Po nejistotách, které nám neumožňovaly stanovit termín výtvarných talentových zkoušek jsme se konečně dočkali uvolnění omezujících opatření.
Talentová zkouška je vyhlášena vedením školy na termín 11. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.
Náhradní termín nebude vypsán.
Organizaci zkoušek, podrobnosti k pomůckám i kritéria hodnocení najdete v příloze. Mezi přílohami jsou i PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠKÁM  a PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Věnujte, prosím, informacím v přílohách Vaši pozornost. Obsahují důležité informace pro uznání prací a umožnění vykonání zkoušky.

Termín odevzdání prací: 1. a 2. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
Termín posledního přijetí přihlášek: do 16:00 hodin dne  2.6. 2020 (včetně)

Po 2. 6. 2020  bude zájemcům na uvedenou emailovou adresu na přihlášce odeslána pozvánka s konkrétními
informacemi pro den zkoušky.

Všem zájemcům držíme palce a těšíme se na setkání 11.6. 2020. 


JAK TO U NÁS CHODÍ V BĚŽNÉM REŽIMU ŠKOLY

Od šestého ročníku postupuje jedna z paralelních tříd podle zvláštního programu. Do výuky je zahrnuta rozšířená dotace hodin výtvarné výchovy, práce v keramické dílně, umělecká řemesla a práce se dřevem. Každý, kdo chce nastoupit do této specializované třídy, musí úspěšně složit přijímací zkoušky. Žáci prezentují svá díla na výstavách, Vánočních trzích a Zahradní slavnosti.

Výuka ve výtvarných třídách

Výtvarné třídy mají tři hodiny výtvarné výchovy týdně, hodiny jsou půlené, tudíž v jednom ateliéru pracuje maximálně 14 dětí. V průběhu školního roku se při výuce vystřídají dva pedagogové, aby se děti seznámily s rozdílnými přístupy nejen k výtvarným činnostem, ale k umění vůbec.
Kromě hodin VV, ve kterých se žáci naučí malířským, grafickým a kreslířským dovednostem a seznámí se s mnohými výtvarnými řemesly, kdy pracují s nejrůznějšími materiály a vytváří trojrozměrné objekty, mají tzv. pracovní činnosti - keramiku a dílny, v nichž nejčastěji pracují se dřevem, ale setkají se také například s pórobetonem nebo kovem.
Výsledky svých prací žáci prezentují nejen na mnoha výstavách, ale také na zahradní slavnosti, kde se netradiční módní přehlídka stala zlatým hřebem této nejvýznamnější společenské akce.

Pro zájemce organizujeme přípravu ke zkouškám na výtvarné školy. Školu vede Mgr. Halina Suková a její absolventi mají téměř 100% úspěšnost při zkouškách.

Součástí výuky jsou každoroční plenéry. Děti se naučí zachytit přírodu ve své různorodosti. Navíc výjezdy upevňují kolektiv a dá se říci - výtvarníci žijí společně, učí se toleranci a pochopení pro lidské odlišnosti. I když ze všech dětí, které absolvují výtvarné třídy, nebudou noví Picassové ani Monetové, dostanou příležitost, aby z nich vyrostli citliví a vnímaví lidé.

Čím se odlišuje naše škola od těch jiných
 
Především organizací výuky
  • množství hodin výtvarné výchovy
  • pracovní činnosti zaměřené na keramiku a práci se dřevem
  • prezentace výsledků výtvarných prací (výstavy, přehlídky)
  • pravidelné plenéry (malování v přírodě)
  • kvalitní příprava na střední školy v rámci samostatného kurzu
 Způsobem výuky
  • to, co se s velkou pompou zavádí do školy pod hlavičkou Školního vzdělávacího programu, u nás funguje už velice dlouho 
  • děti jsou vedeny k tvořivému a samostatnému řešení problémů, k vnímavosti, empatii, k respektování odlišností a hlavně k zodpovědnosti za výsledky své práce a svého konání vůbec.

Tato fakta jsou myslím důležitá pro kohokoli, nejen pro výtvarníky. A je to pravděpodobně i důvod, proč se s dobrými výsledky dostávají naše děti nejen na výtvarné školy, ale i na gymnázia. Vzhledem k veliké nabídce činností má každé dítě šanci být v něčem úspěšné. Nakonec není naším úkolem vychovat premianty, ale životaschopné, kultivované lidi.
 
Na jaká výtvarná řemesla se zaměřujeme

Nezaměřujeme se na žádná, ale zkusíme všechno. Textilní techniky jako jsou všechny druhy batiky, modrotisk, tkaní, malby na hedvábí, drátování, tisk na cokoli a z čehokoli (linoryt, suchá jehla, koláže, papírořez, dřevořez...). Samozřejmě keramika, která se vyučuje v samostatném předmětu a od úplných základů až k točení na kruhu. Dále práce se dřevem, výroba papíru, ale i třeba také mýdla. Kromě toho se maluje, kreslí a vyrábějí sochy z nejrůznějších materiálů.

Charakteristiku uvedla za tým výtvarníků Mgr. Halina Suková

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy